Happening przedstawiający najważniejszy postulat mec. Jacka Wilka [ guest ]
Happening przedstawiający najważniejszy postulat mec. Jacka Wilka [ guest ]