Poland - Gdańsk - Siedlce - Zegar kościoła Emaus [ dj ]
Zdjęcie pozostałości zegara w kościele św. Franciszka / Emaus zrobione tuż przed renowacją zegara. Anteny obsiadły kościół jak ćmy.
Poland - Gdańsk - Siedlce - Zegar kościoła Emaus [ dj ]