Poland - Gdańsk - Dolne miasto - ul. Toruńska - Stary most [ dj ]
Stary most obok prawie do końca wyburzonego dworca kolejowego przy ulicy Toruńskiej. Przez ten most i dworzec przejeżdzały pociągi przewożące ludzi z byłych terenów Rzeczpospolitej.
Poland - Gdańsk - Dolne miasto - ul. Toruńska - Stary most [ dj ]