Zdjęcia z kanału przy ulicy Dobrej, Śluzy przy Grodzkiej Kamiennej i pozostałości starego dworca przy ulicy Toruńskiej gdzie po wojnie docierali ludzie przesiedleni z kresów z obecnych terenów Łotwy i Litwy.
7_poland_gdansk_dolne_miasto_torunska_sluzy_stary_dworzec_07.jpg4_poland_gdansk_dolne_miasto_torunska_sluzy_stary_dworzec_04.jpg8_poland_gdansk_dolne_miasto_torunska_sluzy_stary_dworzec_08.jpg10_poland_gdansk_dolne_miasto_torunska_sluzy_stary_dworzec_10.jpg12_poland_gdansk_dolne_miasto_torunska_sluzy_stary_dworzec_12.jpg14_poland_gdansk_dolne_miasto_torunska_sluzy_stary_dworzec_14.jpg16_poland_gdansk_dolne_miasto_torunska_sluzy_stary_dworzec_16.jpg18_poland_gdansk_dolne_miasto_torunska_sluzy_stary_dworzec_18.jpg20_poland_gdansk_dolne_miasto_torunska_sluzy_stary_dworzec_20.jpg22_poland_gdansk_dolne_miasto_torunska_sluzy_stary_dworzec_22.jpg24_poland_gdansk_dolne_miasto_torunska_sluzy_stary_dworzec_24.jpg26_poland_gdansk_dolne_miasto_torunska_sluzy_stary_dworzec_26.jpg28_poland_gdansk_dolne_miasto_torunska_sluzy_stary_dworzec_28.jpg30_poland_gdansk_dolne_miasto_torunska_sluzy_stary_dworzec_30.jpg32_poland_gdansk_dolne_miasto_torunska_sluzy_stary_dworzec_32.jpg34_poland_gdansk_dolne_miasto_torunska_sluzy_stary_dworzec_34.jpg36_poland_gdansk_dolne_miasto_torunska_sluzy_stary_dworzec_36.jpg38_poland_gdansk_dolne_miasto_torunska_sluzy_stary_dworzec_38.jpg40_poland_gdansk_dolne_miasto_torunska_sluzy_stary_dworzec_40.jpg42_poland_gdansk_dolne_miasto_torunska_sluzy_stary_dworzec_42.jpg44_poland_gdansk_dolne_miasto_torunska_sluzy_stary_dworzec_44.jpg46_poland_gdansk_dolne_miasto_torunska_sluzy_stary_dworzec_46.jpg48_poland_gdansk_dolne_miasto_torunska_sluzy_stary_dworzec_48.jpg50_poland_gdansk_dolne_miasto_torunska_sluzy_stary_dworzec_50.jpg52_poland_gdansk_dolne_miasto_torunska_sluzy_stary_dworzec_52.jpg1_poland_gdansk_dolne_miasto_torunska_sluzy_stary_dworzec_01.jpg3_poland_gdansk_dolne_miasto_torunska_sluzy_stary_dworzec_03.jpg
6_poland_gdansk_dolne_miasto_torunska_sluzy_stary_dworzec_06.jpg5_poland_gdansk_dolne_miasto_torunska_sluzy_stary_dworzec_05.jpg9_poland_gdansk_dolne_miasto_torunska_sluzy_stary_dworzec_09.jpg11_poland_gdansk_dolne_miasto_torunska_sluzy_stary_dworzec_11.jpg13_poland_gdansk_dolne_miasto_torunska_sluzy_stary_dworzec_13.jpg15_poland_gdansk_dolne_miasto_torunska_sluzy_stary_dworzec_15.jpg17_poland_gdansk_dolne_miasto_torunska_sluzy_stary_dworzec_17.jpg19_poland_gdansk_dolne_miasto_torunska_sluzy_stary_dworzec_19.jpg21_poland_gdansk_dolne_miasto_torunska_sluzy_stary_dworzec_21.jpg23_poland_gdansk_dolne_miasto_torunska_sluzy_stary_dworzec_23.jpg25_poland_gdansk_dolne_miasto_torunska_sluzy_stary_dworzec_25.jpg27_poland_gdansk_dolne_miasto_torunska_sluzy_stary_dworzec_27.jpg29_poland_gdansk_dolne_miasto_torunska_sluzy_stary_dworzec_29.jpg31_poland_gdansk_dolne_miasto_torunska_sluzy_stary_dworzec_31.jpg33_poland_gdansk_dolne_miasto_torunska_sluzy_stary_dworzec_33.jpg35_poland_gdansk_dolne_miasto_torunska_sluzy_stary_dworzec_35.jpg37_poland_gdansk_dolne_miasto_torunska_sluzy_stary_dworzec_37.jpg39_poland_gdansk_dolne_miasto_torunska_sluzy_stary_dworzec_39.jpg41_poland_gdansk_dolne_miasto_torunska_sluzy_stary_dworzec_41.jpg43_poland_gdansk_dolne_miasto_torunska_sluzy_stary_dworzec_43.jpg45_poland_gdansk_dolne_miasto_torunska_sluzy_stary_dworzec_45.jpg47_poland_gdansk_dolne_miasto_torunska_sluzy_stary_dworzec_47.jpg49_poland_gdansk_dolne_miasto_torunska_sluzy_stary_dworzec_49.jpg51_poland_gdansk_dolne_miasto_torunska_sluzy_stary_dworzec_51.jpg53_poland_gdansk_dolne_miasto_torunska_sluzy_stary_dworzec_53.jpg2_poland_gdansk_dolne_miasto_torunska_sluzy_stary_dworzec_02.jpg