Poland - Gdańsk - Dolne miasto - Śluzy i Stary dworzec [ dj ]
Zdjęcia z kanału przy ulicy Dobrej, Śluzy przy Grodzkiej Kamiennej i pozostałości starego dworca przy ulicy Toruńskiej gdzie po wojnie docierali ludzie przesiedleni z kresów z obecnych terenów Łotwy i Litwy.
Poland - Gdańsk - Dolne miasto - Śluzy i Stary dworzec [ dj ]