Bunkier prawdopodobnie pełnił funkcję awaryjnego zasialania określonych systemów miasta Gdańska (obecnie obiekt wygląda na pozostawiony bez opieki). Według opowieści jednej z dawnych mieszkanek okolicy bunkra, pełnił on rolę rzeźni. Obok bunkra można natrafić na obozowisko osób bezdomnych. Kliknij aby włączyć proponowaną ścieżkę dzwiękową galerii [ kliknij ].
1_poland_gdansk_olszynka_zawodzie_bunkier_01.jpg4_poland_gdansk_olszynka_zawodzie_bunkier_03.jpg6_poland_gdansk_olszynka_zawodzie_bunkier_05.jpg9_poland_gdansk_olszynka_zawodzie_bunkier_08.jpg13_poland_gdansk_olszynka_zawodzie_bunkier_12.jpg15_poland_gdansk_olszynka_zawodzie_bunkier_14.jpg17_poland_gdansk_olszynka_zawodzie_bunkier_16.jpg19_poland_gdansk_olszynka_zawodzie_bunkier_18.jpg21_poland_gdansk_olszynka_zawodzie_bunkier_20.jpg23_poland_gdansk_olszynka_zawodzie_bunkier_22.jpg25_poland_gdansk_olszynka_zawodzie_bunkier_24.jpg27_poland_gdansk_olszynka_zawodzie_bunkier_26.jpg29_poland_gdansk_olszynka_zawodzie_bunkier_28.jpg31_poland_gdansk_olszynka_zawodzie_bunkier_30.jpg33_poland_gdansk_olszynka_zawodzie_bunkier_32.jpg
3_poland_gdansk_olszynka_zawodzie_bunkier_02.jpg5_poland_gdansk_olszynka_zawodzie_bunkier_04.jpg11_poland_gdansk_olszynka_zawodzie_bunkier_10.jpg12_poland_gdansk_olszynka_zawodzie_bunkier_11.jpg14_poland_gdansk_olszynka_zawodzie_bunkier_13.jpg16_poland_gdansk_olszynka_zawodzie_bunkier_15.jpg18_poland_gdansk_olszynka_zawodzie_bunkier_17.jpg20_poland_gdansk_olszynka_zawodzie_bunkier_19.jpg22_poland_gdansk_olszynka_zawodzie_bunkier_21.jpg24_poland_gdansk_olszynka_zawodzie_bunkier_23.jpg26_poland_gdansk_olszynka_zawodzie_bunkier_25.jpg28_poland_gdansk_olszynka_zawodzie_bunkier_27.jpg30_poland_gdansk_olszynka_zawodzie_bunkier_29.jpg32_poland_gdansk_olszynka_zawodzie_bunkier_31.jpg