Miejsce przebudowy w którym powstawnie droga omijająca niszczejącą dolną bramę, miesjce dzicieńcych spacerów i próby łowienia ryb, ostanie zdjęcia terminal dct. Soundtrack: The Orb - Once More <-- click
1_poland_-_gdansk_-_dolne_miasto_51.jpg3_poland_-_gdansk_-_dolne_miasto_02.jpg5_poland_-_gdansk_-_dolne_miasto_04.jpg7_poland_-_gdansk_-_dolne_miasto_06.jpg9_poland_-_gdansk_-_dolne_miasto_08.jpg11_poland_-_gdansk_-_dolne_miasto_10.jpg13_poland_-_gdansk_-_dolne_miasto_12.jpg15_poland_-_gdansk_-_dolne_miasto_14.jpg17_poland_-_gdansk_-_dolne_miasto_16.jpg19_poland_-_gdansk_-_dolne_miasto_18.jpg21_poland_-_gdansk_-_dolne_miasto_20.jpg23_poland_-_gdansk_-_dolne_miasto_22.jpg25_poland_-_gdansk_-_dolne_miasto_24.jpg27_poland_-_gdansk_-_dolne_miasto_26.jpg29_poland_-_gdansk_-_dolne_miasto_28.jpg31_poland_-_gdansk_-_dolne_miasto_30.jpg33_poland_-_gdansk_-_dolne_miasto_32.jpg35_poland_-_gdansk_-_dolne_miasto_34.jpg37_poland_-_gdansk_-_dolne_miasto_36.jpg39_poland_-_gdansk_-_dolne_miasto_38.jpg41_poland_-_gdansk_-_dolne_miasto_40.jpg43_poland_-_gdansk_-_dolne_miasto_42.jpg45_poland_-_gdansk_-_dolne_miasto_44.jpg47_poland_-_gdansk_-_dolne_miasto_46.jpg49_poland_-_gdansk_-_dolne_miasto_48.jpg51_poland_-_gdansk_-_dolne_miasto_50.jpg53_poland_-_gdansk_-_dolne_miasto_52.jpg55_poland_-_gdansk_-_dolne_miasto_54.jpg57_poland_-_gdansk_-_dolne_miasto_56.jpg59_poland_-_gdansk_-_dolne_miasto_58.jpg61_poland_-_gdansk_-_dolne_miasto_60.jpg63_poland_-_gdansk_-_dolne_miasto_62.jpg65_poland_-_gdansk_-_dolne_miasto_64.jpg
2_poland_-_gdansk_-_dolne_miasto_01.jpg4_poland_-_gdansk_-_dolne_miasto_03.jpg6_poland_-_gdansk_-_dolne_miasto_05.jpg8_poland_-_gdansk_-_dolne_miasto_07.jpg10_poland_-_gdansk_-_dolne_miasto_09.jpg12_poland_-_gdansk_-_dolne_miasto_11.jpg14_poland_-_gdansk_-_dolne_miasto_13.jpg16_poland_-_gdansk_-_dolne_miasto_15.jpg18_poland_-_gdansk_-_dolne_miasto_17.jpg20_poland_-_gdansk_-_dolne_miasto_19.jpg22_poland_-_gdansk_-_dolne_miasto_21.jpg24_poland_-_gdansk_-_dolne_miasto_23.jpg26_poland_-_gdansk_-_dolne_miasto_25.jpg28_poland_-_gdansk_-_dolne_miasto_27.jpg30_poland_-_gdansk_-_dolne_miasto_29.jpg32_poland_-_gdansk_-_dolne_miasto_31.jpg34_poland_-_gdansk_-_dolne_miasto_33.jpg36_poland_-_gdansk_-_dolne_miasto_35.jpg38_poland_-_gdansk_-_dolne_miasto_37.jpg40_poland_-_gdansk_-_dolne_miasto_39.jpg42_poland_-_gdansk_-_dolne_miasto_41.jpg44_poland_-_gdansk_-_dolne_miasto_43.jpg46_poland_-_gdansk_-_dolne_miasto_45.jpg48_poland_-_gdansk_-_dolne_miasto_47.jpg50_poland_-_gdansk_-_dolne_miasto_49.jpg52_poland_-_gdansk_-_dolne_miasto_51.jpg54_poland_-_gdansk_-_dolne_miasto_53.jpg56_poland_-_gdansk_-_dolne_miasto_55.jpg58_poland_-_gdansk_-_dolne_miasto_57.jpg60_poland_-_gdansk_-_dolne_miasto_59.jpg62_poland_-_gdansk_-_dolne_miasto_61.jpg64_poland_-_gdansk_-_dolne_miasto_63.jpg