Zdjęcia z dnia 2018-04-22

Na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich zostało pochowanych łącznie 3088 żołnierzy i osób cywilnych. Liczba ta obejmuje 2525 żołnierzy poległych i zmarłych wskutek odniesionych ran przy wyzwalaniu Gdańska oraz bezpośrednio po jego wyzwoleniu, 537 jeńców wojennych oraz 27 osób cywilnych. Według zapisów na koniec 2008 roku w Księdze pochowanych na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich, 1291 pochowanych stanowią żołnierze i osoby cywilne o ustalonej tożsamości. Lista zidentyfikowanych zmarłych stale się powiększa, w oparciu o dane przekazywane przez Biuro Informacji i Poszukiwań Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża, na podstawie informacji otrzymywanych od właściwych krajowych organizacji PCK, najczęściej Rosyjskiego Czerwonego Krzyża i Ukraińskiego Czerwonego Krzyża. Od 1979 roku do 2009 roku zidentyfikowano 433 żołnierzy pochowanych na terenie tej nekropolii. Ostatnim dokonanym ustaleniem jest identyfikacja żołnierzy radzieckich: poległego 23.03.1945 roku w Owczarni koło Sopotu szeregowca Ciewszuka Jakowa Iwanowicza i zmarłego 17.03.1945 roku z ran w rejonie Gdańska sierżanta Czernowa Jakowa Archipowicza.
1_IMG_20180422_152559.jpg3_IMG_20180422_153219.jpg5_IMG_20180422_153430.jpg7_IMG_20180422_154044.jpg
2_IMG_20180422_152707.jpg4_IMG_20180422_153359.jpg6_IMG_20180422_153848.jpg8_IMG_20180422_154418.jpg