Poland - Gdańsk - Rejs do Nowego Portu [ dj ]
Rejs tramwajem wodnym do Nowego Portu dniu 2018-07-15. Na zdjęciach możemy zobaczyć stocznie w Gdańsku, a także Twierdze Wisłoujście, Mewi Szaniec a na końcu nowe nabrzeże w Nowym Porcie.
Poland - Gdańsk - Rejs do Nowego Portu [ dj ]