• Projekt kuchni - Wersja 1 i 2
Projekt kuchni, wersja 1 i 2, ostateczna wersja będzie połączeniem wersji 1 i 2. Nie mam większych zastrzeżeń. https://youtu.be/tTxVKBIkU_o?t=41