Galeria przedstawia stare budownictwo, niekiedy drewniane domki znajdujące się na ulicy Zagórnej i Goszczyńskiego.
1_gdansk_siedlce_goszczynskiego_zagorna_01.jpg3_gdansk_siedlce_goszczynskiego_zagorna_03.jpg5_gdansk_siedlce_goszczynskiego_zagorna_05.jpg7_gdansk_siedlce_goszczynskiego_zagorna_07.jpg9_gdansk_siedlce_goszczynskiego_zagorna_09.jpg11_gdansk_siedlce_goszczynskiego_zagorna_11.jpg13_gdansk_siedlce_goszczynskiego_zagorna_13.jpg15_gdansk_siedlce_goszczynskiego_zagorna_15.jpg17_gdansk_siedlce_goszczynskiego_zagorna_17.jpg19_gdansk_siedlce_goszczynskiego_zagorna_19.jpg21_gdansk_siedlce_goszczynskiego_zagorna_21.jpg23_gdansk_siedlce_goszczynskiego_zagorna_23.jpg25_gdansk_siedlce_goszczynskiego_zagorna_25.jpg27_gdansk_siedlce_goszczynskiego_zagorna_27.jpg29_gdansk_siedlce_goszczynskiego_zagorna_29.jpg31_gdansk_siedlce_goszczynskiego_zagorna_31.jpg33_gdansk_siedlce_goszczynskiego_zagorna_33.jpg35_gdansk_siedlce_goszczynskiego_zagorna_35.jpg37_gdansk_siedlce_goszczynskiego_zagorna_37.jpg39_gdansk_siedlce_goszczynskiego_zagorna_39.jpg41_gdansk_siedlce_goszczynskiego_zagorna_41.jpg43_gdansk_siedlce_goszczynskiego_zagorna_43.jpg45_gdansk_siedlce_goszczynskiego_zagorna_45.jpg47_gdansk_siedlce_goszczynskiego_zagorna_47.jpg49_gdansk_siedlce_goszczynskiego_zagorna_49.jpg51_gdansk_siedlce_goszczynskiego_zagorna_51.jpg53_gdansk_siedlce_goszczynskiego_zagorna_53.jpg55_gdansk_siedlce_goszczynskiego_zagorna_55.jpg57_gdansk_siedlce_goszczynskiego_zagorna_57.jpg59_gdansk_siedlce_goszczynskiego_zagorna_59.jpg61_gdansk_siedlce_goszczynskiego_zagorna_61.jpg63_gdansk_siedlce_goszczynskiego_zagorna_63.jpg
2_gdansk_siedlce_goszczynskiego_zagorna_02.jpg4_gdansk_siedlce_goszczynskiego_zagorna_04.jpg6_gdansk_siedlce_goszczynskiego_zagorna_06.jpg8_gdansk_siedlce_goszczynskiego_zagorna_08.jpg10_gdansk_siedlce_goszczynskiego_zagorna_10.jpg12_gdansk_siedlce_goszczynskiego_zagorna_12.jpg14_gdansk_siedlce_goszczynskiego_zagorna_14.jpg16_gdansk_siedlce_goszczynskiego_zagorna_16.jpg18_gdansk_siedlce_goszczynskiego_zagorna_18.jpg20_gdansk_siedlce_goszczynskiego_zagorna_20.jpg22_gdansk_siedlce_goszczynskiego_zagorna_22.jpg24_gdansk_siedlce_goszczynskiego_zagorna_24.jpg26_gdansk_siedlce_goszczynskiego_zagorna_26.jpg28_gdansk_siedlce_goszczynskiego_zagorna_28.jpg30_gdansk_siedlce_goszczynskiego_zagorna_30.jpg32_gdansk_siedlce_goszczynskiego_zagorna_32.jpg34_gdansk_siedlce_goszczynskiego_zagorna_34.jpg36_gdansk_siedlce_goszczynskiego_zagorna_36.jpg38_gdansk_siedlce_goszczynskiego_zagorna_38.jpg40_gdansk_siedlce_goszczynskiego_zagorna_40.jpg42_gdansk_siedlce_goszczynskiego_zagorna_42.jpg44_gdansk_siedlce_goszczynskiego_zagorna_44.jpg46_gdansk_siedlce_goszczynskiego_zagorna_46.jpg48_gdansk_siedlce_goszczynskiego_zagorna_48.jpg50_gdansk_siedlce_goszczynskiego_zagorna_50.jpg52_gdansk_siedlce_goszczynskiego_zagorna_52.jpg54_gdansk_siedlce_goszczynskiego_zagorna_54.jpg56_gdansk_siedlce_goszczynskiego_zagorna_56.jpg58_gdansk_siedlce_goszczynskiego_zagorna_58.jpg60_gdansk_siedlce_goszczynskiego_zagorna_60.jpg62_gdansk_siedlce_goszczynskiego_zagorna_62.jpg