Lietuva / Litwa - Vilnius / Wilno [ mama ]
Wyprawa do Wilna z czerwca 2009.
Lietuva / Litwa - Vilnius / Wilno [ mama ]