• Poland - Gdańsk - Siedlce - ul. Kartuska i Nowolipie - Stary młyn - Emaus Gasthaus Zur Muhle
Zdjęcia zabytkowego młynu oraz jego przybudówki na skrzyżowaniu ulic Kartuska - Nowolipie. Przybudówka w latach 20-tych XX-go wieku pełniła rolę gospody, w późniejszym czasie zmieniono ją na dom mieszkalny.