Zdjęcia zabytkowego młynu oraz jego przybudówki na skrzyżowaniu ulic Kartuska - Nowolipie. Przybudówka w latach 20-tych XX-go wieku pełniła rolę gospody, w późniejszym czasie zmieniono ją na dom mieszkalny.
1_danzig_gasthaus_emaus_mlyn_siedlce_nowolipie_01.jpg3_danzig_gasthaus_emaus_mlyn_siedlce_nowolipie_03.jpg5_danzig_gasthaus_emaus_mlyn_siedlce_nowolipie_05.jpg7_danzig_gasthaus_emaus_mlyn_siedlce_nowolipie_07.jpg9_danzig_gasthaus_emaus_mlyn_siedlce_nowolipie_09.jpg11_danzig_gasthaus_emaus_mlyn_siedlce_nowolipie_11.jpg13_danzig_gasthaus_emaus_mlyn_siedlce_nowolipie_13.jpg15_danzig_gasthaus_emaus_mlyn_siedlce_nowolipie_15.jpg17_danzig_gasthaus_emaus_mlyn_siedlce_nowolipie_17.jpg19_danzig_gasthaus_emaus_mlyn_siedlce_nowolipie_19.jpg21_danzig_gasthaus_emaus_mlyn_siedlce_nowolipie_21.jpg23_danzig_gasthaus_emaus_mlyn_siedlce_nowolipie_23.jpg
2_danzig_gasthaus_emaus_mlyn_siedlce_nowolipie_02.jpg4_danzig_gasthaus_emaus_mlyn_siedlce_nowolipie_04.jpg6_danzig_gasthaus_emaus_mlyn_siedlce_nowolipie_06.jpg8_danzig_gasthaus_emaus_mlyn_siedlce_nowolipie_08.jpg10_danzig_gasthaus_emaus_mlyn_siedlce_nowolipie_10.jpg12_danzig_gasthaus_emaus_mlyn_siedlce_nowolipie_12.jpg14_danzig_gasthaus_emaus_mlyn_siedlce_nowolipie_14.jpg16_danzig_gasthaus_emaus_mlyn_siedlce_nowolipie_16.jpg18_danzig_gasthaus_emaus_mlyn_siedlce_nowolipie_18.jpg20_danzig_gasthaus_emaus_mlyn_siedlce_nowolipie_20.jpg22_danzig_gasthaus_emaus_mlyn_siedlce_nowolipie_22.jpg