ThreeJS EXAMPLES SCENE 1
Coded by
Paweł Drabowicz
Debug Mode
UŻYJ EKRANU LUB MYSZY I ROZEJRZ SIĘ! | USE SCREEN OR MOUSE TO LOOK AROUND!